Obchodní podmínky a reklamační řád | Kvalitní české ložnice
Doprava a montáž zdarma
Přihlášení

Obchodní podmínky a reklamační řád


Provozovatel

Miloš Svoboda, Pomezí 461, 569 71, Pomezí

IČO: 87530333, DIČ:CZ8304253320, 


Dodací lhůty

Běžné dodací doby jsou většinou od čtyř do osmi týdnů od objednání, kromě výrobků, které se vyrábějí speciálně dle přání zákazníka, nebo pokud je výrobek s atypickými rozměry.

Platby

U naší firmy se platí až po převzetí a po zkontrolování Vámi objednaného zboží v hotovosti. Většinou nikdy nepožadujeme žádnou zálohu ani platbu předem, výjimkou je výroba na zakázku ve vyšších finančních hodnotách.

Platby budou přijímány na účet číslo 107-7516560297/0100. 

Expedice a doprava zboží

Většinou všechny naše výrobky máme ve standardních rozměrech skladem, tudíž jsou připraveny ihned k expedici k Vám do ložnice.
Doprava je pro objednávky nad 4.000,- Kč zdarma. Pro objednávky nižší než 4.000,- Kč je stanoven poplatek v závislosti na zvolené dopravní společnosti. Při osobním odběru se doprava neúčtuje.
Matrace, rošty, nábytek: jednou za dva až tři týdny (dle přijatých objednávek) provádíme rozvoz zboží naší vlastní dopravou a to hlavně z důvodu, aby se zboží nepoškodilo a také z důvodu, aby dle požadavků zákazníka zaměstnanec (řidič) vynesl zboží na požadované místo (ložnice, veranda) a zboží předvedl a zkontroloval. V případě této dopravy dáváme vždy našim zákazníkům dva dny předem avízo, že jim bude zboží doručeno.
Pokud na zboží spěcháte, tak v těchto případech zboží zasíláme také zdarma (á nad 4000,-Kč) přepravní službou nebo jej zasíláme jako obchodní nebo cenný balík přes Českou poštu.
Ložní prádlo: o stavu zakázky je zákazník informovám e-mailem nebo sms nebo telefonicky. Ložní prádlo zasíláme balíkem do ruky nebo možno osobní odběr.

Vrácení zboží

Matrace, rošty, postele, ložní prádlo:
Následkem odstoupení od smlouvy je povinnost kupujícího i prodávajícího si dle §457 občanského zákoníku vydat vše, co dle zrušených smluv dostali. Není-li kupující již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k opotřebování či použití zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích dle §458 odst. 1 Obč. Z.  nebo může prodávající vrácené zboží odmítnout a na náklady spotřebiteli navrátit zpět. Nad to mohou být spotřebiteli účtovány náklady na vrácení zboží (náklady na přepravu nebo revizi rozbaleného zboží). Náklady spojené s vrácením zboží je na straně spotřebitele. Pokud bude zboží vráceno formou dobírky, tak nebude ze strany prodávajícího převzato. Zboží bude nejprve zkontrolováno reklamačním technikem. Pokud bude zboží vráceno v pořádku a bez porušení, budou peníze vráceny převodem na účet nebo poštovní složenkou. Pokud bude zboží poškozené, popřípadě použité nebude reklamace uznána. Zboží se smí vracet pouze v originálním balení a v neporušeném stavu. V tomto případě doporučujeme spotřebiteli zboží vyzkoušet originálně zabalené (týká se matrací, roštů). Jedná se o výrobek podléhající zvláštním hygienickým normám, proto nelze již použité popřípadě rozbalené zboží vrátit. Pokud při vracení zboží využijete některou přepravní společnost, doporučujeme zboží zabalit do více ochranných obalů a pojistit zboží, v případě poškození prodávající neodpovídá za způsobenou škodu, zboží se nesmí balit do stretch smršťovacích fólií !!! (Matrace, rošty). Vrátit zboží lze buď osobně na pobočce prodávajícího nebo písemně (doporučeně), zboží musí být vráceno do 14 ti kalendářních dnů !!!Matrace, rošty, postele, lze vracet pouze zboží s klasickými rozměry (80x200, 90x200) u ostatních rozměrů se jedná o výrobu na zakázku a proto nelze zboží vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů (bez udání důvodu).

Reklamace zboží

Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě nepodepisovat řidiči dodací list před důkladnou kontrolou zboží! V případě poškození je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodací listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Platba bude navrácenfa na účet příjemce, ze kterého platba přišla z účtu dodavatele 107-7516560297/0100.    

Reklamační řád

 • Délka záruční doby na veškerý sortiment zakoupený prostřednictvím naší firmy se stanovuje na 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím (pokud není v záručních podmínkách stanoveno jinak).
 • Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva).
 • Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlu.
 • Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
 • Kupující ve vlastním bezprostředně po dodání zboží je prohlédne a bez zbytečných odkladů informuje prodejce o případných zjištěných závadách. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.
 • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
 • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem:
 • Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30dní od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita, může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
  Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.
 • Po uplynutí 24 měsíční záruční doby (pokud není uvedeno jinak) zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.
 • Vystavením objednávky (e-mail, telefonicky, písemně, osobně) kupující souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu a propagace firmy.